Drenaże, odwodnienia oraz izolacje budynków.

Inż. Łukasz Sopicki

Galeria prac z zakresu drenażu i odwodnień.

Zapełniona wodą studzienka telekomunikacyjna Wadowice.

 

Interwencje w przypadku nagłych awarii.

Brak odwodnienia, w infrastrukturze miejskiej
doprowadził, w trakcie obfitych opadów deszczu do uszkodzenia trakcji
telekomunikacyjnej powodując duże straty materialne.
 

Budowa nowych sieci
odwadniających w centrum miasta stwarza wiele problemów technicznych i
ogranicza możliwości w pełni użycia niezbędnego sprzętu mechanicznego.

 

 korytka betonowe mające na celu odprowadzenie wód powierzchniowych.

 

 

 

Ułożone betonowe korytka, wzdłuż ogrodzenia posesji, mają na celu odprowadzenie obficie ściekającej wody wzdłuż zbocza góry.
Konstrukcja chroni zarówno posesję, jak i samo, ozdobne ogrodzenie.
Nie eliminuje to jednak konieczności zbudowania sieci drenów, która odprowadzi podskórne cieki wodne.

 

  Prace drenarskie przed ułożeniem kostki betonowej wokół domu jednorodzinnego.

 

 

 

 

 

 

Przygotowanie podłoża pod ułożenie kostki brukowej nie polega jedynie na ułożenie i klinowanie odpowiedniej grubości materiałów, ale również odprowadzenie wód, mogących z czasem wypłukać podbudowę drogi czy dojść do posesji.