Drenaże, odwodnienia oraz izolacje budynków.

Inż. Łukasz Sopicki

W jaki sposób dbać o istniejącą instalację drenażu.

Podziel się 🙂

W jaki sposób dbać o istniejącą instalację drenażu?


Poprawnie wykonana instalacja drenażu nie powinna przynosić konieczności jej modernizacji, obsługi czy też napraw. Odprowadzenie wody deszczowej, czy gruntowej jest praktycznie niezbędnym elementem poprawnie wykonanej budowli obiektu – chroni go przed uszkodzeniem, zniszczeniem czy wyrządzeniem szkód materialnych. 

Studnia zbiorcza instalacji drenarskiej studzienkaWarto, podczas prac związanych z usługą polegającą na wykonaniu drenażu, nie oszczędzać na użytych materiałach czy też szukać pomysłów na  zminimalizowanie wydatków kosztem poprawności wykonania. Oszczędności na tym etapie (przeważnie w trakcie prac wykończeniowych samego obiektu) może spowodować bardzo duże wydatki, podczas awarii instalacji drenażu w momencie, gdy teren wokół budynku jest już zagospodarowany – utwardzony teren, wykonane dojazdy, trotuary, ogrodzenie, urządzony ogród itp. Jeśli konieczne będą prace ziemne na takim obszarze trzeba liczyć się z ogromnymi, podwójnymi kosztami – rozbiórka a później odbudowa wcześniejszego otoczenia. Tak więc warto ten etap budowy wykonać nader skrupulatnie – zgodnie ze sztuką budowlaną, użyć odpowiedniej jakości i frakcji kruszców, dedykowanej geowłókniny, samych rur drenażowych i pozostałych materiałów, jakie będą użyte do budowy drenażu.

 W jaki sposób możemy dbać o istniejącą instalację drenażu zbudowaną wokół obiektu, aby zapobiec awarii.    
Podczas użytkowania całej instalacji drenarskiej, mamy bardzo mały wpływ na jej prace konserwacyjne. Możemy kontrolować jej stan (zamulenie, wysokość wód gruntowych) poprzez studzienki rewizyjne czy też studnię zbiorczą. W przypadku zauważenia jakiś nieprawidłowości można próbować podjąć działania zmierzające do usunięcia przyczyny problemu. 

 

 

Zbiorczy odpływ instalacji drenażu, tzw. odpływ głównego ciągu -matkaWylot końcowy instalacji drenażu wokół obiektuRury odpływowe z wyjściem w pobliżu cieku wodnego 

 

 

 

Z pewnością istotnym elementem instalacji jest jej zakończenie – odpływ wód z drenażu. Ten element jest z reguły bezproblemowo dostępny i możemy kontrolować jego stan. Do czynności jakie powinno okresowo się podejmować to kontrola wzrokowa. Gdy zauważymy jakieś nieczystości, przeszkody, które mogą uniemożliwiać swobodny wypływ wody należy jej usunąć czy tez podjąć działania zapobiegającego powstawaniu takich przyczyn


Nie tak dawno podejmowaliśmy interwencję w budynku jednorodzinnym, gdzie przerażony właściciel nie mógł zlokalizować przyczyny stopniowego zalewania pomieszczeń piwniczych. W przyziemiu znajdowały się umeblowane pomieszczenia z wartościowymi przedmiotami – komputer stacjonarny, szafki w których był sprzęt elektroniczny, aparaty, kamery itp. W pierwszej chwili zakręcił główny zawór wody prowadzący do budynku, będąc przekonany, że to właśnie pęknięta gdzieś rura wodociągowa spowodowała tą awarię. Okazało się to jednak nieowocne.

Studnia rewizyjna instalacji drenażu.

Źródłem problemu okazała się w sumie drobna awaria instalacji drenażu. Po przyjeździe na miejsce skontrolowaliśmy studzienki rewizyjne – poziom wody w nich był o około 40 cm wyższy niż prowadzona wokół całego domu instalacja drenarska. 
W grę wchodził dwie przyczyny:
  1. Uszkodzenie, zatkanie w którymś miejscu rur drenarskich lub rur PCV odprowadzających wodę z drenażu,
  2. Zapchanie końcowego odpływu całej instalacji odprowadzającej wody gruntowe.
Na szczęście dla właściciela przyczyną awarii był właśnie ten drugi powód. Ominęła go konieczność rozkopania całej instalacji na terenie, który od lat był już zagospodarowany.
W tym przypadku zaniedbany, nie  czyszczony rów melioracyjny, gdzie był wspomniany odpływ, spowodował podniesienie poziomu lustra wody. Tym samym część rury odpływowej, w sposób ciągły była zanurzona w wodzie. W „sprytny” sposób wykorzystała to natura – pobliskie drzewa skierowały swe korzenie do jej wnętrza, co z upływem czasu doprowadziło do jej całkowitego zapchania. 
Wycięcie korzeni i udrożnienie rury, spowodowało natychmiastowe odprowadzenie wody z piwnicy, ku uciesze właściciela posesji. Pozostało mu jedynie osuszenie mebli i usunięcie szkód jakie spowodowała woda, która przedostała się z drenażu.
Rura PCV zastosowana do odprowadzenia wód gruntowych.Na fotografii obok widoczny jest odpływ wykonanego drenażu, znajduje się on w pobliżu przepływającej rzeki. Średnica rury oraz odległość wyprowadzenia od brzegu zbocza powoduje zamarzanie płynącej wody. Widoczny stan został uwieczniony w momencie, gdy temperatura w nocy oscylowała około -2 st. C a w dzień dochodziła do +2 st. C. Można spodziewać się, że w momencie gdy temperatura spadnie przez całą dobę poniżej zera, a stan wód gruntowych nie będzie niski, to może dojść do zablokowania odpływu, ze względu na jego zamarznięcie.
 
Podziel się 🙂

2 Responses to W jaki sposób dbać o istniejącą instalację drenażu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *