Drenaże, odwodnienia oraz izolacje budynków.

Inż. Łukasz Sopicki

Drenaż, odwodnienia, sieci kanalizacyjne oraz izolacje przeciwwilgociowe.

drenaż, odwodnienia i izolacje przeciwwilgociowe.Inżynier Łukasz Sopicki – drenaż, odwodnienia i izolacje przeciwwilgociowe.

Usługi z zakresu drenażu, odwodnienia oraz izolacji przeciwwilgociowych  "projekt i profesjonalna wiedza, w szczególności w zakresie budowy instalacji odprowadzających wodę, ścieki”, to podstawowe inwestycje budowlane jakimi zdobyliśmy uznanie pośród inwestorów z rejonu naszej działalności – województwa małopolskiego oraz śląskiego.

Prace ziemne, drenaż i odwodnienia, podczas przygotowania do ułożenia instalacji odwodnienia terenu Wadowice.

 

Prace świadczymy w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej

od planowania, projektu, budowy, eksploatacji i utrzymania infrastruktury:

 • wykopy,
 • stacje pomp,
 • urządzeń zarządzania przepływem wody,
 • sieci odwadniania gruntu. 

 

Drenaż to nie tylko system pozwalający na utrzymanie budowli w dobrej kondycji technicznej, ale można stwierdzić, że to również "Misja na rzecz ochrony środowiska i bezpieczeństwa publicznego dla ludności”.

Usuwanie awarii wodociągu w centrum miasta Andrychów - małopolskie.

 

 Usługi kanalizacyjne można podzielić na siedem obszarów działalności:

 1. Planowanie strategiczne i zarządzanie dostępnymi aktywami,
 2. Planowanie z uwzględnieniem oddziaływania środowiskowego,
 3. Mapowanie terenu przed i po zakończeniu inwestycji,
 4. Kosztorysowanie i planowanie budżetu przedsięwzięcia,
 5. Projektowanie i wizualizacja,
 6. Zarządzanie projektem, umową,
 7. Nadzór inwestycyjny. 
 Usługi projektowe:
 • Zagospodarowanie terenu pod konkretną inwestycję,
 • Nadzór nad wdrożeniem i zatwierdzeniem projektu,
 • Przyłącza kanalizacyjne, wodne, odprowadzenia wód gruntowych,
 • Korekty istniejących instalacji z uwzględnieniem terenów zalewowych, powodziowych,
 • Dokumentowanie istniejącej infrastruktury,
 • Korekty dotychczasowych planów i projektów.

Betonowanie ułożonej sieci kanalizacji odprowadzającej wodę deszczową oraz gruntową małopolskie.Zlecenia specjalne:

 • Inspekcja i nadzór nad działającymi systemami i ich konserwacja, 
 • Naprawy awaryjne,
 • Inspekcja CCTV (telewizyjna inspekcja kanalizacji i instalacji hydrotechnicznych)

 

Budowa: 

 • Inżynieryjnych instalacji hydrotechnicznych, 
 • Kanałów i tuneli infrastruktury wodnej, kanalizacyjnej, odprowadzającej wodę, 
 • Zarządzanie i wdrażanie do realizacji stworzonych projektów, 
 • Obsługa ciężkiego sprzętu budowlanego.

 Uszkodzona kanalizacja, może przyczynić się do poważnej awarii, której następstwem może być zalanie wodą lub ściekami domu, obiektów budowlanych lub ogrodu. Z naszym wieloletnim doświadczeniem, potrafimy poradzić sobie z blokadami powodującymi przelewanie się lub zalewanie obszarów, powodujących straty materialne. Niezależnie od wielkości zdarzenia, dzięki dużemu zapleczu technicznemu i posiadanej, profesjonalnej wiedzy możemy szybko, skutecznie i bezpiecznie wykonać powierzoną usługę.

Zlecenia z zakresu: drenaż, odwodnienia oraz izolacje realizujemy na terenie województw – małopolskie, śląskie. Najwięcej inwestycji wykonaliśmy w miejscowościach Andrychów, Wadowice, Kęty oraz Oświęcim.

Drenaż, odwodnienia – informacje.