Drenaże, odwodnienia oraz izolacje budynków.

Inż. Łukasz Sopicki

Galeria prac ziemnych, usług drenarskich zdjęcia.

   Niewłaściwie przygotowane podłoże, pod lokalną drogą, było przyczyną uszkodzenia jej w znacznym stopniu.

   Duży stok oraz wody gruntowe spowodowały całkowite uszkodzenie podbudowy. Dopiero właściwe ułożenie systemów odwodnienia terenu pozwoliło na ponowne, zgodne ze sztuką budowlaną ułożenie kostki brukowej oraz studzienek rewizyjnych.  

Uszkodzona nawierzchnia drogi na skutek wód gruntowych.Zapadnięta kostka brukowa wzdłuż całej ulicy - skutek braku drenażu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uszkodzona, betonowa rura, odprowadzająca ścieki uległa uszkodzenia na skutek braku ustabilizowanego i zagęszczonego  gruntu wokół niej. W wyniku tej awarii doszło do zawilgocenia fundamentów i murów znajdującego się obok budynku.

Prace remontowe przy uszkodzonej infrastruktuże komunalnej, odprowadzajacej ścieki.Uszkodzona rura kanalizacyjna spowodowała podmycie fundamentów obiektu.

Uszkodzona rura drenarska wykonana z tworzywa sztucznego

 

Nieodpowiednio zabezpieczona rura drenarska z tworzywa sztucznego i zbyt płytko ułożona była przyczyną ustawicznego zalewania terenu wokół posesji. Po odnalezieniu miejsca uszkodzenia przeprowadzono nową infrastrukturę, która działała już poprawnie.

 

 

 

 
Utrzymująca się woda wokół domu bez instalacji drenarskiej.
 

Dom zbudowany w latach siedemdziesiątych zeszłego wieku. Brak jakiejkolwiek instalacji odwadniającej obiekt spowodował degradację fundamentów oraz ścian obiektu. Prace związane z naprawą tego stanu, utrudnione były zagospodarowaniem przyległego terenu i powstaniem trwałych obiektów (budynki gospodarcze, altana).

 

 

 

 

Zobacz więcej