Drenaże, odwodnienia oraz izolacje budynków.

Inż. Łukasz Sopicki

Drenaż system odprowadzenia wód gruntowych.

Drenaż – system odprowadzenia wód gruntowych. System instalacji, mający na celu odprowadzenie z danego obszaru, wód gruntowych czy też deszczowych do wybranego miejsca – ujścia (rów melioracyjny, złoże odbiorcze, inna instalacja zbiorcza o odpowiednio wysokiej przepustowości). Rozmiar instalacji drenarskich uzależniony jest od powierzchni jaką ma obsługiwać i charakterystyki gruntu.

 W miejscach gdzie nasilona jest ilość podziemnych cieków wodnych lub ich  wydajność jest duża, projektuje się odpowiednio sieci, aby mogły w całości zgruntować wodę.

Drenaż system odprowadzenia wód gruntowych. Instalacja pozwalająca na odprowadzenie wody deszczowej z budynku.

 

W zależności od aglomeracji i istniejących możliwości technicznych wodę gruntową czy tez deszczową odprowadza się do rowów, rzek, bądź istniejącej kanalizacji deszczowej, burzowej.

Decydującym czynnikiem prawidło działającej infrastruktury odwadniającej jest poprawność jej wykonania, eksploatacji prac konserwacyjnych. Instalowanie studzienek rewizyjnych ma duże znaczenie – pozwala na kontrolowanie poprawności jej funkcjonowania oraz możliwość naprawy czy też wyczyszczenia w przypadku takiej konieczności.

 

Podstawowymi czynnikami mającymi wpływ na wybudowanie instalacji drenażowej czy transportującej wodę to:

– Użycie odpowiednich materiałów przy realizacji inwestycji (odpowiednie kruszywo, geo-włóknina filtrująca nieczystości, atestowane rury i węże, itp.)

– Właściwy dobór przekrojów rur pozwalający na zgruntowanie wody, nawet przy wyjątkowo wysokim jej poziomie,

– Odpowiednia głębokość i odległość od obiektu, który ma być chroniony ( głębokość drenażu powinna być większa niż stopa fundamentu, odległość nie większa niż 2 metry od obiektu),

– Stabilizacja gruntu po ułożeniu sieci celem zapobieżenia jej mechanicznego uszkodzenia,

Poprawnie ułożone studzienki odprowadzającej wodę od nowego domu Oświęcim Wykonanie zgodnie z projektem:

  • założonych procentowych spadków instalacji w terenie,
  • elementów mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie sieci (studzienki: zbiorcze, rewizyjne, czyszczaki).

W przypadku nowo wznoszonego obiektu warto przewidzieć, podczas kolejnych etapów budowy, niezbędne instalacje, które należy wykonać w danym etapie. Często zdarza się, że brak przemyślanych kroków prowadzi do zbędnego powtarzania czynności, które można było zrealizować wcześniej, przy okazji realizacji danego zamierzenia. Warto już przy wznoszeniu fundamentów, tak zaplanować wykopy, aby poprawnie i bezkonfliktowo wykonać drenaż, instalację przeciwwilgociową.
Warto również na tym etapie przygotować opaskę z tak zwanej  bednarki, do której z czasem można będzie podłączyć instalację odgromową budynku.

gruntowanie wody deszczowej w studzience kanalizacyjnej.

 

Woda deszczowa z rynien musi być w bezpieczny sposób odprowadzona od obiektu. W zależności od infrastruktury, można wyprowadzić ją do studzienek kanalizacji burzowej, zbiorników przeznaczonych na wodę deszczową, czy też rozprowadzić do gruntu odpowiednio zaprojektowaną i zbudowaną instalacją.